Terreno urbano en Vilajuïga
  150.000,00 €

  Carrer Puig Castellar, 1, 17493 El Veïnat de Dalt, Girona, España
  • ID de propriedad: 7581
  • Publicación actualizada: 2021-01-09 16:56:40
  • Área: 1404 m²
  • Superficie: 1404 m²

  Descripción

  Pack de 2 Terrenos urbanos en Vilajuiga.
  Terreno 1 ubicado en CL PUIG ULLASTRE 3 VILAJUÏGA (GIRONA) 656 m2
  Terreno 2 ubicado en CL PUIG CASTELLAR 1 VILAJUÏGA (GIRONA) 748 m2

  Paràmetres reguladors
  Parcel.lació. 70%

  Parcel.la mínima 120 m2.
  Façana mínima 5,50 m.
  Alineacions.

  Respecte a vial, segons figura als plànols d’ordenació 1/1000.
  Alçada reguladora màxima:
  Clau 2.1, PB + 2P
  Clau 2.2, PB + 1P
  Clau 2.2* P semisòtan + PB + 1P
  P semisòtan 3.00 m
  PB 4.00 m
  PB + 1P 7.00 m
  PB + 2P 9.50 m
  En carrers inferiors a 6 m, a la clau 2.1, s’aplicarà l’alçada de PB+1P.
  L’alçada lliure de la planta baixa serà mínim de 3 m, i 3,5 m màxim.

  Ocupació

  La profunditat edificable resultant d’ocupar el 70 % de la parcel.la deixant un mínim
  de 3 m a la entre la façana posterior i el llindar de la parcel.la. Excepte en aquelles
  que s’indiqui una profunditat edificable en els plànols normatius.
  Les parcel.les de superfície inferior a 150 m2 podrà ocupar-se el 100% de la superfície
  de la parcel.la.
  En les parcel.les amb façana a dos carrers oposats es repartirà l’ocupació al 50%,
  amb l’excepció d’aquelles parcel.les amb mitgeres veïnes existents, que podran
  presentar un projecte de concreció de volums alternatius.

  Es permet l’edificació en l’espai lliure d’illa, en planta baixa amb una alçada màxima
  de 4 m, no podent-se destinar a habitatge. Seran cobertes amb terrat practicable, o
  de teula.

  Usos admesos
  􀂃 Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, comercial al detall i oficines a planta baixa,
  restauració, indústria artesanal, hoteler, magatzem agrícola i els usos propis del
  sistema d’equipaments d’acord amb les condicions estètiques existents.
  􀂃 L’habitatge mínim serà de 60 m2 útils.

  􀂃 Cada habitatge nou haurà de preveure 1 plaça d’aparcament.

  Ver en el mapa / Barrio


  Esta propiedad de tipo se encuentra en El Veïnat de Dalt y está . Se ha incluido en Fincas Giron. Esta propiedad está en un precio de 150.000,00 €. Tiene , , i disposa d´una àrea de 1404 m².